Coachen op overwegingen en keuzes

Klaarheid brengen in je persoonlijke overwegingen en keuzes. Van verwarring naar verheldering in maximaal 5 gesprekken.

 

Leidende methode

Zelfreflectie. Reflectief coachen is een effectieve manier om erachter te komen wat je eigenlijk wilt. De benadering is open, niet-wetend en doel-zoekend.

 

Invalshoeken

Verkenning van de vraag, zorg of behoefte

Vraagarticulatie; de vraag helder krijgen

Focussen; bewustwording vanuit innerlijk aanvoelen

Checken van aannames die als vanzelfsprekend worden ervaren

Beperkende overtuigingen opsporen en ombuigen

Opties en actiestappen bepalen

 

Coaching - de taal van leren en veranderen

Coaching maakt gebruik van psychologische interventies. Behandeling van diepgewortelde psychische klachten is echter niet aan de orde. Problematische zaken uit het verleden komen alleen zijdelings ter sprake. De helende werking van coaching zit 'm in deugdelijk denken, lichaamsbewustzijn en zelfbewust gedrag.

 

Vergoeding

Zakelijk reëel uurtarief excl. BTW

Particulier reëel uurtarief incl. BTW

Coach/counselor

Willem Jan van den Brink | Opleiding en ervaring

Counseling in Existentieel Welzijn (KU Leuven)

Gespreksleider en coach reflectief schrijven (Centrum voor Zelfbezinning)

Leidende vragen

1. WAT SPEELT ER?

Er zijn veel zaken die je aandacht vragen, maar welk thema is nu het meest aan de orde?

2. HOE LEEF IK TEGENWOORDIG?

Merk je dat je vlucht, ga je iets uit de weg omdat je het te moeilijk vindt, of ga je de confrontatie werkelijk aan?

3. WAT IS MIJN EIGEN AANDEEL?

Wat heb je eigenlijk zelf gedaan om deze situatie te laten ontstaan? Dit is belangrijk omdat we geneigd te zijn het eerst aan de omstandigheden te denken en onze eigen bijdrage niet te zien.

4. WAT IS VAN MEZELF EN WAT IS VAN ANDEREN?

Wanneer je jouw geschiedenis nagaat, hoe heeft je omgeving je dan beïnvloed en wat is er van jezelf uitgegaan? Het gaat hierbij vooral om wat je echt heeft geraakt.

5. WAT IS DE RODE DRAAD?

Wat zie je voorlopig als de beslissende momenten in je leven? Ook hier kijk je naar je eigen aandeel en de invloed van je omgeving.

6. WAT STAAT ME TE DOEN?

Wat is jouw innerlijke opdracht zoals die tevoorschijn komt uit die rode draad?

7. WAAR LIGT MIJN UITDAGING?

Welke weerstanden heb je te overwinnen om deze opdracht te vervullen?

 

Bron: Dr. C.J. Schuurman, De rode draad in ons leven. Onze ervaringen als signalen van opdracht en bestemming


Dialoogbegeleiding en inspiratie. Ontwikkelen en opleiden. Je draai vinden met praktische wijsheid.

Drs. W.J. van den Brink ORIGINEERING

Kamer van Koophandel nr. 32026988