Commitmentcoaching ©

De weg naar zelfbewuste keuzes

Breng klaarheid in je persoonlijke overwegingen. Van verwarring naar verheldering in 5 gesprekken.

Coaching wil mensen in positieve zin veranderen. Een kwestie van leren en transformeren. Voorbehoud is dat je redelijk normaal functioneert in het dagelijks leven. (Je eigen veters kunnen strikken, als je begrijpt wat ik bedoel.) Coaching gaat uit van je groeikansen in de wisselwerking tussen inzicht en gedrag. We focussen op: wie ben je, wat kan je, wat wil je – en wat houdt je nog tegen?

Methodiek

Commitmentcoaching © combineert het beste van ACT (acceptatie- en commitmenttherapie), Focusing (Eugene Gendlin), Zelfbezinning (C.J. Schuurman) en Socratisch motiveren.

Invalshoeken

  • Verkenning van de vraag, zorg of behoefte
  • De vraag helder krijgen
  • Focussen; bewustwording vanuit innerlijk aanvoelen
  • Checken van aannames die als vanzelfsprekend worden ervaren
  • Beperkende overtuigingen opsporen en ombuigen
  • Opties en actiestappen bepalen
  • Acceptatie en commitment

Coaching - de taal van leren en transformeren

Coaching maakt gebruik van psychologische inzichten. Behandeling van diepgewortelde psychische klachten is echter niet aan de orde. Problematische zaken uit het verleden komen alleen zijdelings ter sprake. Coaching is geen psychotherapie.

De helende werking van coaching schuilt in deugdelijk denken, lichaamsbewustzijn en zelfbewust gedrag.

 

Tarieven

Particulier: € 95 per uur incl. BTW

ZZP-er: € 100 per uur excl. BTW

Zakelijk: € 150 per uur excl. BTW

Willem Jan van den Brink | Counselor/coach

Reflectie

Alles draait om eerlijke reflectie. Terugkijken op eigen ervaringen om ervan te kunnen leren. Reflectie op eigen handelen en zelfreflectie op wat er in je omgaat.

Een open en eerlijk gesprek is dan een effectief middel om erachter te komen wat je eigenlijk wilt. De benadering is open, niet-wetend en doeltreffend.

BEGIN DICHTBIJ

 

Begin dichtbij,

zet niet de tweede stap

of de derde,

begin met de eerste

heel

dichtbij,

de stap

die je niet wilt zetten.

 

Start close in, David Whyte

 


Dialoogbegeleiding en inspiratie. Ontwikkelen en opleiden. Je draai vinden met praktische wijsheid.

Drs. W.J. van den Brink ORIGINEERING

Kamer van Koophandel nr. 32026988