Citaten - C.J. Schuurman

Worden wie je in wezen bent

 

Het IK is een voorlopige veronderstelling van wie je in wezen bent.

 

Om te kunnen worden wie ik in wezen ben, moet ik tastend en experimenterend mijn weg mogen gaan, zonder haast. Moet ik fouten mogen maken zonder knagend schuldgevoel, levend vanuit de realiteit. Meen ik echter van mijzelf te moeten eisen dat ik direct zo moet kunnen zijn als ik eigenlijk ben, dan knijp ik mijn wordingsmogelijkheid af, en leef onder de tirannie van het ideaal.

 

Door de tweeheid heen

 

De mens moet door het lijden heen: in de eerste plaats door de bewustwording, door de tweeheid, heen. Hij moet hier doorheen om te ontdekken dat de werkelijkheid niet door het getal twee kan worden aangeduid. Hij moet gaan zien dat de werkelijkheid wordt aangeduid met het getal drie. Hij moet zijn eigen drie-eenheids-vermogen gaan ontdekken en zo gaan beleven dat de tweeheid voor hem alleen nog maar schijn is en dat het wezenlijke is: de verbinding tussen de twee met het derde. Het derde is als het licht van de lamp tussen de twee polen van de elektrische spanning, het vuur, dat brandt tussen brandstof en zuurstof. Dat is het echte en niet die twee polen, die zijn alleen maar voorwaarde, opdat het echte zich kan manifesteren. Zo is dus de drie-eenheid inderdaad het creatieve beginsel in de mens.


Dialoogbegeleiding en inspiratie. Ontwikkelen en opleiden. Je draai vinden met praktische wijsheid.

Drs. W.J. van den Brink ORIGINEERING

Kamer van Koophandel nr. 32026988