Dialoog

Uitgangspunten

Om een groepsgesprek voorspoedig te laten verlopen, kunnen we een paar nuttige uitgangspunten in acht nemen. Geen dwingende regels of strakke richtlijnen, wel een uitnodiging tot oprecht communiceren

  1. We zijn allemaal anders en genoeg hetzelfde om elkaar te verstaan.
  2. We verwoorden eigen ervaringen en gevoelens.
  3. We luisteren aandachtig naar wat ieder van ons beweegt.
  4. We adviseren elkaar niet, we laten ieder een eigen antwoord vinden op eigen vragen.
  5. We gebruiken momenten van stilte voor diepgang en bewustwording.


Dialoogbegeleiding en inspiratie. Ontwikkelen en opleiden. Je draai vinden met praktische wijsheid.

Drs. W.J. van den Brink ORIGINEERING

Kamer van Koophandel nr. 32026988