dialoog

helende en consulterende dialoogcirkels

hoezo dialoog

Dialoog plaatst problemen en mensen naast elkaar, in plaats van tegenover elkaar. Het legt daarmee de basis voor communicatie en wederzijds vertrouwen en de mogelijkheid voor het aanpakken van praktische en strategische onderwerpen. Dialoog is daarmee bij uitstek geschikt om mensen van uiteenlopende achtergronden in respect en openheid met elkaar in gesprek te brengen.

 

Dialoog zorgt er via de persoonlijke ervaring voor dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor het gemeenschappelijke vraagstuk én een verbondenheid met elkaar ervaren waardoor constructieve oplossingen mogelijk worden. Onderlinge tegenstellingen, verschillende perspectieven worden gedragen en verdragen, waarmee ruimte ontstaat voor een nieuw gemeenschappelijk perspectief.

 

Op deze wijze kunnen dialoogsessies onderdeel zijn van een proces waarin alle deelnemers steeds meer de eigen rol in het probleem (h)erkennen. Hierdoor gaan zij ook zien dat zijzelf de oplossing kunnen zijn.

 

Dialoog is daarmee een goed alternatief voor het werken aan problemen in situaties waarin hiërarchische oplossingen niet (meer) tot resultaat leiden.

talking stick

Tijdens de dialoog wordt gewerkt met een 'spreeksymbool': de talking stick. De talking stick maakt duidelijk wie de aandacht heeft en wie de tijd heeft zijn/haar verhaal te vertellen.

 

De talking stick is een traditie van Noord-Amerikaanse indianen, maar veel stammen in Afrika werken er ook nu nog steeds mee. De stok wordt traditioneel ingezet als ondersteuning van een parlementaire procedure, die de waarde van iedere spreker erkent. Als een Raad samen wordt geroepen wordt de talking stick als hulpmiddel gebruikt. Met behulp van een talking stick kunnen de raadsleden hun standpunten naar voren brengen zonder onderbroken te worden.

 

Tijdens de raad wordt de talking stick doorgegeven van de ene spreker aan de andere. Alleen wanneer het raadslid de talking stick vasthoudt mag hij spreken. Het wordt een talking stick genoemd, maar het moedigt eigenlijk meer het luisteren aan. De mensen die niet de talking stick vasthouden dienen te luisteren naar de persoon die de talking stick vasthoudt. De aanwezigheid van de talking stick verandert de synergie binnen de groep.


Dialoogbegeleiding en inspiratie. Ontwikkelen en opleiden. In je kracht komen met praktische wijsheid.

Drs. W.J. van den Brink ORIGINEERING

Kamer van Koophandel nr. 32026988