Existentie-intervisiegroep

De 'Existentie-intervisiegroep' is bedoeld voor praktijkfilosofen, counselors en coaches. In het bijzonder mensen die werken met existentiële vragen. De groep maakt deel uit van de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP), werkgroep Netwerk Existentiële Filosofie (NEF).

Het leven geeft te denken. 'Hoe te leven' en 'hoe samen te leven' zijn twee basale vragen in het menselijk bestaan. Voor filosofen rijst de vraag hoe deze kwesties gebaat zijn bij denken.

 

Existentiële filosofie in een notendop:

Wat betekent het om te bestaan en hoe ervaren mensen 'er zijn'?

 

Hoe het begon

In oktober 2019 vond de presentatie plaats van het Netwerk Existentiële Filosofie (NEF). Deze groep binnen de VFP wil zich in brede zin bezighouden met existentiële kwesties (levensvragen) en de rol die denken daarin vervult.

 

De kick-off bijeenkomst had een oriënterend en onderhoudend karakter. Nu is het tijd voor een praktische invulling. Per slot van rekening beoogt de VFP een platform te zijn voor filosofische praktijk.

Existentie: wat ons raakt in ons zijn

Eén van de activiteiten die ons voor ogen staat is een intervisiegroep voor praktijkfilosofen, zorg- en welzijnswerkers en andere counselors of coaches. Met name mensen die van doen hebben met existentiële vragen. Vragen rond de beperkingen en de uitdagingen die het leven met zich meebrengt.

 

Intervisie: leren van elkaar, leren over jezelf

Waar we aan denken: uitwisseling van ervaringen met ervaringsgerichte begeleiding, collegiale intervisie bij zaken waar we tegenaan lopen, experimenteren met methodieken.

 

We noemen het de ‘Existentie-intervisiegroep’. Als alle commotie rond het c-virus voorbij is, kan zo’n groep van start gaan in september/oktober. Qua werkbare grootte ligt max. 10 deelnemers voor de hand.

Heb je belangstelling? Stuur dan vrijblijvend een mailtje.Contact intervisiegroep

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.