Denken met socratische deugden

Onderzoek wat te denken geeft

Wat zijn de feiten en welke waarheid wordt door de feiten gestaafd? We kijken met een frisse blik naar de geldigheid van onze ideeën.

We maken onderscheid tussen feiten en onze gedachten over de feiten. We volgen de weg van kennen naar kiezen.

 

Socratische deugden

Aandachtig luisteren
Bondig spreken
Onderbouwen wat je beweert
Bereid zijn je eigen mening op te schorten
Geduld bewaren

Socratische houding

Focus op denken en taalgewoonten.

Wat betekent dat precies?
Hoe weet je dat eigenlijk?

 

Socratische vraagstelling

Vragen achter de vraag: Vanwaar die vraag? 
Vragen achter de taal: Wat bedoel je precies met X?
Vragen achter de bewering: Hoezo? Wat is daarmee? Waarom vind je dat? Waarom noem je het zo?

 

Waar hebben wij het over wanneer wij denken wat we denken?
Denkbewegingen