Faciliteren

Beweging mogelijk maken

Denken met socratische deugden

  • Denken in vragen
  • Aannames checken
  • Uitspraken rechtvaardigen
  • Feiten los zien van meningen
  • Geduld oefenen
  • Tot de kern komen

Onderzoek wat te denken geeft. Wat zijn de feiten en welke waarheid wordt door de feiten gestaafd? We kijken met een frisse blik naar de geldigheid van onze ideeën.

VFP | Socratisch gespreksleider
VFP | Socratisch gespreksleider

Dynamische oordeelsvorming

Dynamische Oordeelsvorming model
Dynamische Oordeelsvorming model