Het verhaal dat je leeft


Zin in een APK voor de ziel? Dan is zelfreflectie aan de hand van creatieve schrijfopdrachten iets voor jou.

 

HET VERHAAL DAT JE LEEFT is een oefening in ervaringsgericht schrijven. Het is het bewijs dat je leeft, en tegelijkertijd een weergave van het script dat je bewust of onbewust uitleeft. Je eigenervaringen vormen letterlijk je betekenis.

Wat we in elkaar kunnen herkennen en erkennen: de verhalen waardoor we ons laten regeren, en het unieke persoonlijke verhaal.

 

Narratieve psychologie

De narratieve psychologie gaat ervan uit dat de mens wordt bepaald door zijn of haar verhaal over zichzelf. 'Zichzelf' is daarbij te verstaan als een verzameling van gedachten, ideeën en gevoelens. De theorie en de oefeningen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de werking van het autobiografisch geheugen en de functie van herinneringen en levensverhalen. Zo kan je door jezelf de juiste vragen te stellen betekenisvolle ervaringen een plaats geven en bepaalde episodes uit je leven op een andere manier bezien. Je beweegt van het dominante verhaal naar het alternatieve verhaal.

 

Meer weten over het hoe en wat? Lees Op verhaal komen: je autobiografie als bron van wijsheid van Ernst Bohlmeijer en Gerben Westerhof.

WHEN WE DENY THE STORY, IT DEFINES US. WHEN WE OWN THE STORY, WE CAN WRITE A BRAVE NEW ENDING. -- BRENÉ BROWN

Creatief reflectief

Deze schrijfcyclus (doorgaans 5 workshops) is strikt genomen geen cursus 'creatief schrijven'. Evenmin betekent ‘autobiografisch schrijven’ dat we toewerken naar jouw vuistdikke levensverhaal. Wel wordt je creativiteit aangesproken in de vorm van speelse thuisopdrachten. We maken dankbaar gebruik van genres als het ZKV (Zeer Kort Verhaal, A.L. Snijders) en flitsfictie (Ilja Leonard Pfeijffer).

 

Wat je kunt verwachten

We zijn relaxed bezig tijdens het schrijven. Geen prestatie- of resultaatdwang dus. Je maakt contact met wat er speelt in je leven en schrijft erover aan de hand van aansprekende opdrachten. Na de verschillende schrijfrondes is er mondelinge uitwisseling, waarbij je ongedwongen tevoorschijn kunt komen.


Schrijven en existentieel welzijn

Deze workshop voert je langs vier aspecten van existentiële coaching. Coach jezelf al schrijvend aan de hand van de vier bestaansdimensies:

  1. Fysiek – lichamelijkheid, materie en natuur
  2. Sociaal – verbinding met anderen
  3. Psychisch – persoonlijke ontwikkeling en zelfbeleving
  4. Spiritueel – ego overstijgende zingeving

Waar in je leven word je geregeerd door de verhalen waar je mee leeft? En waar schrijf je je eigen verhaal? Zet je leven in een nieuw perspectief.

Breinschrijven

Creatief schrijven als brainstorm-tool

 

Wat onder de waterlijn leeft naar boven halen. Het onzichtbare zichtbaar maken. Ideevorming spelenderwijs.

Resultaat: je missie en visie op een A4'tje.

 

Je weet pas wat je denkt, als je ziet wat je schrijft.