Origineering™

Oorspronkelijk denken en doen.

Met een helder hoofd en een warm hart.

Iets betekenen, ertoe doen.

Echt zijn, heel zijn.

 

Jezelf opnieuw uitvinden. Het persoonlijke herwaarderen.

 

Begin dichtbij,

zet niet de tweede stap

of de derde,

begin met de eerste

dichtbij,

de stap die je niet wilt zetten.