Denken met socratische deugden

Faciliteren van oordeelsvorming

 

Gezamenlijk onderzoeken wat te denken geeft.

 • Denken in vragen
 • Aannames checken
 • Reflecteren op eigen handelen
 • Misvattingen ophelderen
 • Tot de kern komen

Wat zijn de feiten en welke waarheid wordt door de feiten gestaafd? We kijken met frisse blik naar de geldigheid van onze ideeën.

Lid VFP | Socratisch gespreksleider
Lid VFP | Socratisch gespreksleider

Socratische houding

 

Focussen op denken en taalgewoonten.

 • Wat betekent dat precies?
 • Hoe weet je dat eigenlijk?

Socratische deugden

 • Aandachtig luisteren
 • Kort en bondig formuleren
 • Onderbouwen wat je beweert
 • Bereid zijn je eigen mening op te schorten
 • Geduld oefenen

Vraaggericht verder - workshop

Deugdelijk denken kun je leren. Wat houden we voor vanzelfsprekend? Welke aannames dwarsbomen onze beste bedoelingen?

Vraaggericht kom je verder!

Socratische vraagstelling

 • Vragen achter de taal: "Wat bedoel je met X?" -- verduidelijking
 • Vragen achter de bewering: "Hoezo? Wat is daarmee?" --rechtvaardiging
 • Vragen achter de vraag: "Vanwaar die vraag?" -- aanleiding en urgentie

Socratische bewegingen

 • Van het perceptuele naar het conceptuele (regels, principes)
 • Van intuïtieve naar beargumenteerde conclusie