Denken met socratische deugden


Faciliteren van oordeelsvorming

 • Gezamenlijk verwoorden wat te denken geeft
 • Denken in vragen
 • Aannames checken
 • Reflecteren op eigen handelen
 • Grenzen verkennen
 • Tot de kern komen

Wat zijn de feiten en welke waarheid wordt door de feiten gestaafd? We kijken met frisse blik naar de geldigheid van onze ideeën.

Socratische houding

 

Focus op denken en taalgewoonten:

Wat betekent dat precies?

Hoe weet je dat eigenlijk?

 

Socratische deugden

 • Aandachtig luisteren
 • Bondig spreken
 • Onderbouwen wat je beweert
 • Bereid zijn je eigen mening op te schorten
 • Geduld oefenen

Socratische vraagstelling

 

Vragen achter de taal: "Wat bedoel je met X?" [verduidelijking]

Vragen achter de bewering: "Hoezo? Wat is daarmee?" [rechtvaardiging]

Vragen achter de vraag: "Vanwaar die vraag?" [aanleiding en urgentie]

 

Socratische bewegingen

 

Van het perceptuele naar het conceptuele

Van intuïtieve naar beargumenteerde conclusieDownload
VFP gedragscode
praktijkfilosoof
gedragscode-praktijkfilosofen.pdf
Adobe Acrobat document 50.9 KB
Socrates_image
Socrates 470 v.Chr. - 399 v.Chr.

Deugdelijk denken - workshop

Dynamisch denken aan de hand van socratische deugden. Heldere vragen formuleren. Een dialoogcirkel voor idee- en oordeelsvorming. Speels, onderhoudend en leerzaam.

Voertaal: Nederlands of Engels.

 

SOCRATIC REALITY CHECK

Dynamic inquiry inspired by socratic virtues. Articulating clear and concise questions. A dialogue circle for ideation and critical thinking. Playful, entertaining and educational.

This workshop is conducted in Dutch or English.