Denken met socratische deugden

Faciliteren van oordeelsvorming Gezamenlijk verwoorden wat te denken geeft

 • Denken in vragen
 • Aannames checken
 • Reflecteren op eigen handelen
 • Grenzen verkennen
 • Tot de kern komen

Wat zijn de feiten en welke waarheid wordt door de feiten gestaafd? We kijken met frisse blik naar de geldigheid van onze ideeën.

Lid VFP | Socratisch gespreksleider
Lid VFP | Socratisch gespreksleider

Socratische houding

Focus op denken en taalgewoonten

 • Wat betekent dat precies?
 • Hoe weet je dat eigenlijk?

Socratische deugden

 • Aandachtig luisteren
 • Bondig spreken
 • Onderbouwen wat je beweert
 • Bereid zijn je eigen mening op te schorten
 • Geduld oefenen

Socratische vraagstelling

 • Vragen achter de taal: "Wat bedoel je met X?" [verduidelijking]
 • Vragen achter de bewering: "Hoezo? Wat is daarmee?" [rechtvaardiging]
 • Vragen achter de vraag: "Vanwaar die vraag?" [aanleiding en urgentie]

Socratische bewegingen

 • Van het perceptuele naar het conceptuele (regels, principes)
 • Van intuïtieve naar beargumenteerde conclusie

Dialoogbegeleiding en inspiratie. Ontwikkelen en opleiden. Je draai vinden met praktische wijsheid.

Drs. W.J. van den Brink ORIGINEERING

Kamer van Koophandel nr. 32026988